Tuesday, February 28, 2017

星期二


低糖都好多糖,一盒兩茶匙

唔知點解,外食總是覺得不夠味,但自己煮不會,吃到新鮮的味道

四両熟薏米 (12),好多,可是有蟲啊 ! 掉了

想下想下,都是煲粥返公司食。買個保溫飯壺先。

No comments: