Thursday, April 24, 2014

弄好了

終於都去銀行了。票要等大概三個星期,手續費港幣兩百。
剛去等車,拿電話來看,有人找我,我估是銀行。我對。原來簽名不對,又走回去。

No comments: